Slide 1 jFlow Plus

Hemiz sp. z o.o.

Slide 1 jFlow Plus

Hemiz

Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe HEMIZ Spółka z o.o. w Prochowicach, ul. T. Kościuszki 6 jest spółką prawa handlowego, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym we Wrocławiu KRS 0000133554. Przedsiębiorstwo zostało założone w 1900 r. przez osoby fizyczne. Obecnie zatrudnia ponad 100 pracowników.

Zadania podejmowane przez przedsiębiorstwo i realizowane przez kierownictwo budów to roboty z zakresu:

  • Budowy sieci wodno-kanalizacyjnej wraz budową przepompowni
  • Odtwarzanie nawierzchni drogowych
  • Budowa dróg i chodników z kostki brukowej

Wykonujemy również roboty ogólnobudowlane w zakresie prac inwestycyjnych, modernizacyjnych i remontowych.

Na wykonane usługi posiadamy listy referencyjne ze słowami uznania za jakość i terminowość świadczonych usług.

Działy organizacyjne

W strukturze przedsiębiorstwa  funkcjonują następujące działy:

  • techniczny
  • transportu
  • księgowość
  • administracyjny
Oferta | Obsługa budownictwa | Kontakt | Realizacje | Sprzęt specjalistyczny i transportowy | Wynajem podnośnika samochodowego